We hebben, na lang beraad, een moeilijke beslissing genomen over onze stichting.

We stoppen er mee.

6 jaar lang hebben we, samen met de vele vrijwilligers, een prachtige verwenweek neergezet en mooie acties om geld op te halen.
Maar voor alles is een tijd en wij hebben besloten dat de tijd is gekomen om afscheid te nemen.

Ooit zijn wij vanuit gezondheidscentrum Frie-Vit, als therapeuten, gestart met de verwenweken. Om het overzichtelijk te maken hebben we de stichting SamenKunnenWeAlles opgericht.
Maar tijden veranderen. Er is veel nieuwe wet en regelgeving. Soms is dit een vooruitgang maar er zijn ook regels gemaakt die veel weerstand bij ons oproepen.

Wij hebben daarom de keus gemaakt om ons lidmaatschap van de beroepsverenigingen in ons vakgebied op te zeggen. Hiermee vervalt bijbehorende aansprakelijkheidsverzekering.
Ook merken dat nu de bekendheid groter wordt, de basis van de verwenweek ook is veranderd. Dit alles bij elkaar opgeteld geeft een verantwoordelijkheid die wij niet op ons kunnen nemen.

Tot vorig jaar waren wij de enige stichting waar vrouwen met borstkanker terecht konden voor een verwenweek. Sinds vorig jaar organiseert de stichting Samen Varen (www.samen-varen.nl) ook een verwenweek.
Zij gaan samen met 40 vrouwen met borstkanker een week varen door Nederland. Een prachtig initiatief dat wij van harte ondersteunen.

We hebben besloten om het bedrag dat nog op onze bankrekening staat aan hen te doneren. Immers het door ons ingezamelde geld is bedoeld voor vrouwen met bosrtkanker en zij hebben precies het zelfde doel als wij. Dat voelt goed.

We willen alle fantastische vrijwilligers en supporters heel hartelijk bedanken!!

Hartelijke groet, Tineke, Ageeth en Leendert.