Stichting Samen Kunnen We Alles kent een bestuur dat zelfstandig besluiten en initiatieven neemt. De stichting wil de in de toekomst te realiseren projecten en/of activiteiten op een helder en transparante wijze organiseren, coördineren en ondersteunen.

Het bestuur van de stichting:
Ageeth van der Veen
Leendert Nauta
Tineke van der Woude