Alleen kun je veel , maar samen kunnen we alles!

De afgelopen jaren is gebleken dat onze acties en goede doelen op handen worden gedragen door een grote schare enthousiaste vrijwilligers.

Graag willen wij iedereen de gelegenheid bieden om een nauwere band met de stichting “samenkunnenwealles” aan te gaan door Vriend te worden.

Vrienden kunnen op elkaar aan!

Wij zullen je als vriend op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn door middel van een nieuwsbrief. Bij projecten en/of acties zullen we eerst jou inschakelen om mee te denken of jouw hulp vragen, natuurlijk bepaal jij als vriend zelf of je “ja” zegt.

Als vriend draag je de stichting een warm hart toe en ben je een ambassadeur. Je ondersteund de stichting structureel door € 10,00 per kwartaal of € 40,00 per jaar.

Je kunt dit doen door (via een automatische incasso) het bedrag over te maken op bankrekening:

NL46RBRB 0850 1181 66  t.n.v. Stichting Samen Kunnen We Alles.

 

Met de donaties die wij van de vrienden hopen te krijgen, kunnen wij de activiteiten van “Samenkunnenwealles” ondersteunen.

NB. Je moet dit zelf via je eigen bank regelen, dit gaat niet automatisch via het inschrijfformulier!!!

Heb je ook ideeën of zou je kunnen helpen? Laat het ons weten!

Naam

Email

Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)

Geboortedatum

Wilt u vriend, vrijwilliger of beide worden?
vriendvrijwilligerbeide

Indien u donateur / vriend wilt worden, wat zijn uw bankgegevens?
(naam bank + rekeningnummer)

Met welk bedrag wilt u ons jaarlijks steunen?

Hoe heeft u ons gevonden?

Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op.